Polityka prywatności aplikacji Hammer W+

Nasza polityka prywatności została zaktualizowana 6 września 2022 roku i obowiązuje od 6 września 2022 roku.

"Hammer W+" APP jest tworzony przez "Chongqing Zhouhai Intelligent Technology Co, Ltd.",Prosimy poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z naszą polityką prywatności, a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Wprowadzenie

Hammer W+ (zwany dalej "Hammer W+" lub "my") traktuje Twoją prywatność bardzo poważnie. Zapewniamy Tobie sportową dokumentację zdrowotną i wyświetlamy na mobilnych, inteligentnymi urządzeniach do noszenia.

Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. Niniejsza polityka prywatności jest oświadczeniem o prywatności i zobowiązaniem podjętym przez aplikację Hammer W+ i jest ważną zęścią "Polityki prywatności aplikacji Hammer W+". W przypadku jakichkolwiek niezgodności między aplikacją Hammer W+ a "Polityką prywatności aplikacji Hammer W+", niniejsza polityka rywatności ma pierwszeństwo; w przypadku braku zgody na niniejszą politykę prywatności, "Polityka prywatności aplikacji Hammer W+" ma pierwszeństwo. W szczególności umowa dotycząca "ochrony informacji o małoletnich, środków bezpieczeństwa i transmisji transgranicznej". Zaleca się szczegółowe zapoznanie z "Polityką Prywatności Aplikacji Hammer W+".

Niniejsza polityka prywatności została sformułowana z pełnym uwzględnieniem Państwa potrzeb. Ważne jest, abyś w pełni zrozumiał nasze praktyki zbierania i wykorzystywania danych sobowych, a jednocześnie upewnił się, że możesz ostatecznie kontrolować dane osobowe nam przekazane. Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób zbieramy, używamy, jawniamy, przetwarzamy i przechowujemy informacje, które nam przekazujesz podczas korzystania z naszej aplikacji Hammer W+. "Dane osobowe" w ramach niniejszej polityki prywatności dnoszą się do danych, które mogą zidentyfikować konkretną osobę poprzez samą informację lub poprzez skojarzenie z innymi informacjami. Będziemy ściśle przestrzegać niniejszej olityki prywatności, aby wykorzystać te informacje.

1. Jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy

 1. Okoliczności, w których użytkownik musi upoważnić nas do gromadzenia i wykorzystywania swoich danych osobowych

  Celem zbierania danych osobowych jest dostarczenie Użytkownikom produktów i/lub usług oraz zapewnienie, że przestrzegamy obowiązujących przepisów, regulacji i innych dokumentów regulacyjnych. Użytkownik ma prawo wyboru, czy chce podać te informacje, ale w większości przypadków, jeśli ich nie poda, możemy nie być w stanie zapewnić Użytkownikowi dpowiednich sług i nie będziemy w stanie bezpośrednio odpowiedzieć na problemy zgłaszane przez Użytkownika. Funkcje te obejmują:

  1. Parowanie inteligentnych urządzeń noszonych.Aby wspierać parowanie inteligentnego urządzenia do noszenia z aplikacją, możemy gromadzić informacje o koncie Użytkownika, nformacje identyfikacyjne inteligentnego urządzenia do noszenia, adres MAC urządzenia, listę oprogramowania, informacje identyfikacyjne urządzenia telefonu komórkowego (numer MEI zaszyfrowany algorytmem hash ), model telefonu komórkowego, numer wersji systemu, informacje o Bluetooth inteligentnych urządzeń do noszenia.
  2. Zapis i wyświetlanie informacji o zdrowiu sportowym

   Podczas korzystania przez Użytkownika z naszych inteligentnych urządzeń do noszenia możemy zbierać i rejestrować informacje o jego aktywności sportowej, w tym kroki i czas rwania, tryb ćwiczeń, kadencję, dystans ćwiczeń, czas ćwiczeń, tętno, informacje o tętnie . Ponadto możemy zbierać dane osobowe, w tym pseudonim, płeć, datę urodzenia, wzrost wagę Użytkownika. Informacje te zostaną wykorzystane do obliczenia i wyświetlenia Użytkownikowi jego tętna, kroków, kalorii spalonych przez ćwiczenia, czasu snu itp. inteligentnych urządzeniach do noszenia i stronach aplikacji, aby Użytkownik mógł lepiej zrozumieć status swoich ćwiczeń. Dane osobowe Użytkownika będą również wykorzystywane do udzielania Użytkownikowi porad dotyczących ćwiczeń. Informacje te będą wyświetlane na inteligentnych urządzeń do noszenia i stronach aplikacji, a użytkownik może je przeglądać w dowolnym momencie.

  3. Informacje zwrotne

   Możemy zbierać informacje zwrotne, które przekazuje nam Użytkownik, jego dane kontaktowe, a te informacje zostaną wykorzystane, abyśmy mogli lepiej zrozumieć problem, tóry napotkał Użytkownik i skontaktować się z nim. Jeśli Użytkownik aktywnie przesyła plik z danymi z urządzenia (dalej zwany „log”), aby rozwiązać problem, będziemy zbierać nformacje o logu. Przesłany log zawiera dane dotyczące ćwiczeń (takie jak przebieg ćwiczeń, czas trwania ćwiczeń itp.) i dane dotyczące zdrowia (takie jak tętno, czas snu, ane dotyczące stresu itp. Zapewniamy, że informacje o logu, które przesyła Użytkownik, będą używane tylko do rozwiązania problemu, a my nie będziemy używać ich do innych elów.

  4. Przekazywanie danych stronom trzecim

   Nasza usługa obsługuje synchronizację informacji o kroku twojego sparowanego inteligentnego urządzenia do noszenia z platformą innej firmy. Aby obsługiwać tę funkcję, ędziemy gromadzić identyfikator konta Użytkownika współdzielonego na platformie strony trzeciej. Jeśli Użytkownik nie korzysta już z tej funkcji, może rozparować urządzenie ię, a po rozparowaniu usuniemy te informacje.

  5. Przypomnienie o powiadomieniach APP

   Nasza usługa obsługuje przesyłanie powiadomień APP do Twojego sparowanego inteligentnego urządzenia do noszenia i pozwala kontrolować, czy powiadomienia danej aplikacji ają być przesyłane poprzez oddzielne ustawienia dla aplikacji innych firm. W celu obsługi tej funkcji będziemy mogli odczytać listę zainstalowanych aplikacji oraz komunikaty na pasku powiadomień.

   Okoliczności, w których Użytkownik może zdecydować, czy chce upoważnić nas do gromadzenia i wykorzystywania swoich danych osobowych

   Aby ułatwić Użytkownikowi korzystanie z naszych interaktywnych usług głosowych i poprawić komfort używania aplikacji, możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe żytkownika w następujących funkcjach dodatkowych. Jeśli Użytkownik nie poda tych danych osobowych, nadal będzie mógł korzystać z powyższych usług podstawowych, ale może nie yć w stanie korzystać z tych dodatkowych funkcji, które mogą przynieść Użytkownikowi bardziej zoptymalizowane usługi. Te dodatkowe funkcje obejmują:

   • Rysowanie trajektorii ruchu. Dodatkowe funkcje oparte na informacjach o lokalizacji.Jeśli użytkownik chce nagrać trajektorie ruchu w scenach sportowych na świeżym owietrzu, po włączeniu pozwolenia na lokalizację w aplikacji, będziemy zbierać informacje o lokalizacji Użytkownika, aby narysować dla Użytkownika trajektorie ruchu.
   • Udostępnianie danych sportowych.
    Aby zapewnić więcej doświadczeń związanych z nagrywaniem danych sportowych, Użytkownik może aktywnie wybrać udostępnianie swoich danych sportowych na platformach stron rzecich (takich jak WeChat, QQ). Aby wspierać tę funkcję, będziemy gromadzić informacje o koncie Użytkownika udostępnionym na platformach stron trzecich, w tym dentyfikator konta, pseudonimu konta i awatara. Jeśli Użytkownik nie korzysta już z tej funkcji, może ją odłączyć i przestać udostępniać, a my usuniemy te informacje po dłączeniu.
 2. Instrukcja wywoływania uprawnień Hammer W+

  Ponadto, podczas korzystania z aplikacji Hammer W+ mogą zostać wywołane następujące uprawnienia urządzenia. Aby umożliwić Użytkownikowi lepsze zarządzanie informacjami, ędziemy synchronicznie informować go o celu użycia uprawnienia podczas zezwalania aplikacji na proces korzystania z produktu oraz o możliwym wpływie na korzystanie z usługi, eśli nie włączysz uprawnienia, prosimy o dokładne sprawdzenie. Przed użyciem określonej funkcji Użytkownik może wybrać, czy chce autoryzować dane uprawnienia. Jednocześnie w każdej hwili można samodzielnie zmienić stan autoryzacji za pośrednictwem strony ustawień autoryzacji urządzenia.

  Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące powiązanych funkcji i uprawnień do wywoływania, wymienione w celach referencyjnych:

  .Odczyt i zapis zewnętrznej przestrzeni dyskowej (wersja Android): służy do odczytu obrazu w telefonie, gdy Użytkownik ustawia zdjęcie tarczy zegarka; gdy Użytkownik dostępnia zdjęcie, służy do zapisania zdjęcia w telefonie Użytkownika;

  .Uprawnienia do lokalizacji (wersja Android, IOS): używane do skanowania urządzeń Bluetooth, gdy Użytkownik paruje inteligentne urządzenie do noszenia; gdy Użytkownik włącza unkcję sportów zewnętrznych, służy do pomocy Użytkownikowi w rejestrowaniu ścieżki ruchu; używane do wyświetlania Użytkownikowi na inteligentnym urządzeniu do noszenia nchronicznie informacji o pogodzie;

  .Odczyt książki adresowej i historii połączeń: służy do synchronizacji numeru dzwoniącego i nazwy kontaktu do inteligentnego urządzenia do noszenia w celu wyświetlenia, gdy żytkownik korzysta z funkcji informacji "wyświetl kontakt";

  .Wykonywanie i odbieranie połączeń: używane do sterowania połączeniami telefonii komórkowej z inteligentnego urządzenia do noszenia, gdy Użytkownik korzysta z funkcji przypomnienie o połączeniu";

  .Dostęp do kamery (wersja Android, IOS): Używany do skanowania urządzeń z kodem QR.

 3. Użytkownik w pełni rozumie, że nie potrzebujemy jego zgody na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w następujących sytuacjach:
 4. .Związane z bezpieczeństwem narodowym i bezpieczeństwem obrony narodowej;

  .Związane z bezpieczeństwem publicznym, zdrowiem publicznym i ważnymi interesami publicznymi;

  .Związane z dochodzeniem karnym, ściganiem, procesem i wykonywaniem wyroków;

  .W celu ochrony życia, własności i innych głównych praw prawnych podmiotu danych osobowych lub innych osób, ale trudno jest uzyskać zgodę osoby;

  .Zebrane dane osobowe są ujawniane publicznie przez podmiot danych osobowych na własną rękę;

  .Zbieraj dane osobowe z legalnie publicznie ujawnionych informacji, takich jak raporty wiadomości prawnych, ujawnienie informacji rządowych i inne kanały;

  .Niezbędne do podpisania umowy zgodnie z Twoimi wymaganiami;

  .Niezbędne do utrzymania bezpiecznego i stabilnego działania dostarczanych produktów i/lub usług, takie jak wykrywanie i usuwanie awarii produktów i/lub usług;

  .Niezbędne dla raportów o nowościach prawnych;

  Gdy jest to konieczne, aby akademickie instytucje badawcze prowadziły badania statystyczne lub akademickie oparte na interesie publicznym, a także gdy udostępniają one badania kademickie lub opisane wyniki na zewnątrz, pozbawiają one tożsamości dane osobowe zawarte w wynikach;

 5. Informacje nieosobowe

  Możemy również zbierać inne informacje, które nie mogą zidentyfikować konkretnej osoby (czyli informacje, które nie są danymi osobowymi), takie jak dane statystyczne enerowane podczas korzystania z określonej usługi, takie jak codzienne wydarzenia. Celem zbierania takich informacji jest poprawa usług, które świadczymy na rzecz Użytkownika. Rodzaj i lość gromadzonych informacji zależy od tego, jak Użytkownik korzysta z naszych produktów i/lub usług.

  Dla celów niniejszej polityki prywatności dane zbiorcze są uważane za informacje nieosobowe. Jeśli połączymy informacje nieosobowe z danymi osobowymi, takie informacje będą raktowane jako dane osobowe w okresie łącznego wykorzystania.

2. Użytkownik może zdecydować, czy chce upoważnić nas do gromadzenia i wykorzystywania swoich danych osobowych.

W celu zwiększenia wygody korzystania z naszych usług głosowych, a tym samym poprawy doświadczenia Użytkownika, nasze następujące funkcje dodatkowe mogą gromadzić i wykorzystywać ane osobowe Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie poda tych danych osobowych, nadal będzie mógł korzystać z wyżej wymienionych usług podstawowych, ale może nie być w stanie korzystać z ych dodatkowych funkcji, które mogą dać Użytkownikowi bardziej zoptymalizowane usługi. Te dodatkowe funkcje obejmują:

- Rysowanie trajektorii ruchu
Dodatkowa funkcja oparta na informacjach o lokalizacji. Jeśli Użytkownik chce nagrać trajektorię ruchu w scenach sportowych na świeżym powietrzu, po włączeniu zezwolenia na okalizację w aplikacji, będziemy zbierać informacje o jego lokalizacji, aby narysować trajektorię ruchu.

- Udostępnianie danych o ćwiczeniach
Aby zapewnić Użytkownikowi więcej doświadczeń związanych z rejestrowaniem danych o ćwiczeniach, może on aktywnie wybrać udostępnianie anych o ćwiczeniach na platformy innych firm (takie jak WeChat, QQ). W celu obsługi tej funkcji, będziemy zbierać informacje o koncie udostępnionym na innej platformie, w tym dentyfikator konta Użytkownika, jego pseudonim konta i awatar. Jeśli Użytkownik nie korzysta już z tej funkcji, możesz ją odłączyć i przestać udostępniać. Po rozparowaniu usuniemy te nformacje.

3. Jak używamy plików cookie i podobnych technologii

Jakie informacje są zbierane i jak są wykorzystywane?

Aplikacja Hammer W+ oraz zewnętrzni dostawcy usług i partnerzy biznesowi (więcej szczegółów w punkcie "Jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy" powyżej) wykorzystują echnologie takie jak pliki cookie, tagi i skrypty. Technologie te są wykorzystywane do analizowania trendów, śledzenia aktywności użytkownika oraz zbierania informacji statystycznych całej społeczności użytkowników. Będziemy otrzymywać indywidualne lub zbiorcze raporty analityczne zebrane za pomocą powyższych technologii. Technologie te pomagają am lepiej zrozumieć zachowanie Użytkownika, umożliwiają nam zrozumienie, które części naszych aplikacji są przez niego przeglądane, oraz poprawiają ich funkcjonalność.

- Uwierzytelnianie tożsamości: w celu ustalenia, czy Użytkownik posiada login konta i uwierzytelnianie tożsamości. Przenosimy userId i serviceToken w oparciu o plik cookie, gdzie serviceToken jest poświadczeniem po weryfikacji logowania konta Użytkownika. Na podstawie serviceToken oceniamy, czy Użytkownik zalogował się na konto i wyodrębniamy tożsamość Użytkownika, aby zrealizować funkcję logowania do konta i identyfikację tożsamości Użytkownika.

- Funkcja wielu języków: W celu zapewnienia użytkownikowi obsługi funkcji wielojęzycznej aplikacji. Przenosimy ustawienia lokalne użytkownika w oparciu o pliki cookie i wykonujemy ielojęzyczne tłumaczenie w oparciu o ustawienia lokalne dla niektórych treści, które muszą być wyświetlane w określonym języku.

- Analiza mobilna: w celu lepszego zrozumienia korzystania z naszego oprogramowania w telefonie komórkowym Użytkownika. Będziemy zbierać informacje o wersji aplikacji i rodzaju ystemu. Specyficzną metodą jest przeniesienie pola User-Agent na podstawie pliku cookie. Nie będziemy łączyć tych informacji z Twoimi danymi osobowymi.

4. Udostępnianie danych osobowych użytkownika usługodawcom zewnętrznym

 1. Dostawca usługi lokalizacyjnej: Usługa lokalizacji w tej działalności jest świadczona przez firmę AutoNavi będącą stroną trzecią. Będziemy dostarczać informacje o lokalizacji PS Użytkownika do takich dostawców usług za pośrednictwem technologii związanej z SDK, aby zapewnić Użytkownikowi mapy , Usługi lokalizacyjne związane ze sportem.
 2. Dostawca usług sprzętowych: Kiedy Użytkownik używa inteligentnego urządzenia do noszenia, usługa sprzętowa inteligentnego urządzenia do noszenia jest świadczona przez firmę 3+ ędącą stroną trzecią. Będziemy korzystać z technologii związanej z SDK, aby połączyć inteligentne urządzenie do noszenia Użytkownika ze stanem i informacjami o urządzeniu , Kroki czasie rzeczywistym, wersja SDK, ręcznie mierzone tętno, dane dotyczące ćwiczeń i informacje o koncie są dostarczane do takich dostawców usług, aby wspierać powiązane funkcje nteligentnych urządzeń do noszenia i zapewnić Użytkownikowi usługi związane z urządzeniami sprzętowymi.

  Jeśli udostępnimy dane osobowe Użytkownika tym stronom trzecim, przyjmiemy szyfrowanie i inne środki w celu ochrony tych informacji. W przypadku firm i organizacji, z którymi dostępniamy dane osobowe, przeprowadzimy rozsądny przegląd ich środowiska bezpieczeństwa danych i podpiszemy z nimi ścisłe umowy dotyczące przetwarzania danych, wymagające od tron trzecich podjęcia odpowiednich środków ochrony informacji o użytkowniku i ścisłego przestrzegania odpowiednich przepisów prawa i wymogów regulacyjnych.

  Gwarantujemy, że udostępniamy wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia Użytkownikowi usług w celach zgodnych z prawem, prawnych, niezbędnych, określonych i jasnych. onadto będziemy stosować szyfrowanie i inne środki ochrony informacji. Określimy praktyki i obowiązki stron trzecich poprzez umowy, aby zapewnić, że zewnętrzni dostawcy usług rzestrzegają standardów prywatności obowiązujących w jurysdykcji Użytkownika. Użytkownik powinien być świadomy, że nasze upoważnienie obejmuje podprocesorów dla zewnętrznych ostawców usług.

5. Polityka retencji

Przechowujemy dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celu zbierania informacji opisanego w niniejszej polityce prywatności lub spełnienia obowiązujących wymogów rawnych. Po zakończeniu celu zbierania danych lub po potwierdzeniu przez nas wniosku Użytkownika o usunięcie lub anulowanie danych, lub po zakończeniu działania odpowiedniego roduktu lub usługi, przestaniemy je zatrzymywać i usuniemy je lub zanonimizujemy. Jeśli jest to w interesie publicznym, naukowym, badaniach historycznych lub celach statystycznych, ędziemy nadal przechowywać odpowiednie dane na podstawie obowiązujących przepisów, nawet jeśli dalsze przetwarzanie danych nie ma nic wspólnego z pierwotnym celem gromadzenia.

6. Twoje prawa

 1. Ustawienia kontroli

  Zdajemy sobie sprawę, że każdy ma inne obawy dotyczące prywatności. Dlatego przedstawiamy kilka przykładów, aby zilustrować różne metody zapewnione przez aplikację Hammer W+, by Użytkownik mógł wybrać ograniczenie gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub przetwarzania jego danych osobowych oraz kontrolować ustawienia prywatności:

  .Sparować/rozparować inteligentne urządzenia do noszenia w aplikacji;

  .Modyfikować swoje dane osobowe na stronie ustawień;

 2. Prawa Użytkownika do swoich danych osobowych

  Zgodnie z przepisami prawa i regulacjami kraju lub regionu, z którego zgłasza się Użytkownik, ma on prawo żądać dostępu do, korekty i usunięcia wszelkich danych osobowych, tóre przechowujemy na jego temat (zwanych dalej żądaniem).

  Większość przepisów wymaga, aby żądania podmiotów danych osobowych spełniały określone wymagania. Niniejsza polityka prywatności wymaga, aby żądania Użytkownika były zgodne z następującymi okolicznościami:

  .Poprzez nasze dedykowane kanały składania wniosków, a także ze względu na ochronę bezpieczeństwa informacji, żądanie Użytkownika powinno mieć formę pisemną (chyba że lokalne prawo wyraźnie uznaje wniosek ustny);

  .Dostarczyć wystarczających informacji, abyśmy mogli zweryfikować tożsamość Użytkownika i zapewnić, że wnioskodawca jest podmiotem żądanych informacji lub osobą prawnie poważnioną;

  Po uzyskaniu wystarczających informacji, abyśmy mogli potwierdzić, że możemy przetworzyć wniosek Użytkownika, odpowiemy na jego wniosek w czasie określonym przez obowiązujące rzepisy o ochronie danych. w szczególności:

  • W oparciu o żądanie Użytkownika oraz obowiązujące przepisy prawa i regulacje, możemy bezpłatnie udostępnić zapis danych osobowych Użytkownika, które zgromadziliśmy i rzetworzyliśmy,W przypadku innych żądań dotyczących odpowiednich informacji, możemy obciążyć Użytkownika uzasadnioną opłatą opartą na odpowiednich obowiązujących przepisach rawa i połączoną z rzeczywistymi kosztami zarządzania.
  • Jeśli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek informacje, które posiadamy na jego temat są nieprawidłowe lub niekompletne, może poprosić o poprawienie lub uzupełnienie swoich anych osobowych w oparciu o cel użycia.

   Zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, Użytkownik może mieć prawo do poproszenia nas o usunięcie swoich danych osobowych. Ocenimy prośbę Użytkownika o usunięcie anych i jeśli odpowiednie przepisy zostaną spełnione, podejmiemy odpowiednie kroki, w tym środki techniczne, aby się nią zająć. Po usunięciu przez Użytkownika lub przez nas dpowiednich informacji, ze względu na obowiązujące przepisy i technologie bezpieczeństwa, możemy nie być w stanie natychmiast usunąć odpowiednich informacji z systemu kopii apasowych. Będziemy bezpiecznie przechowywać dane osobowe Użytkowników i odizolujemy je od dalszego przetwarzania. Do czasu, gdy kopia zapasowa będzie mogła zostać yczyszczona lub osiągnięta zostanie anonimowość.

   Mamy prawo odmówić rozpatrzenia nieistotnych/powtarzających się żądań, żądań naruszających prywatność innych osób, żądań skrajnie nierealistycznych, żądań wymagających ieproporcjonalnie dużych nakładów pracy technicznej oraz żądań, które nie muszą być udzielane zgodnie z lokalnymi przepisami. Informacje, które zostały upublicznione są oufne. Informacje udzielone na warunkach. Jeśli uważamy, że pewne aspekty wniosku o usunięcie danych lub dostęp do danych mogą uniemożliwić nam zgodne z prawem wykorzystanie anych do wyżej wymienionych celów związanych z przeciwdziałaniem oszustwom i bezpieczeństwem, możemy również odrzucić ten wniosek.

 3. Rezygnacja z usług lub kont

  Jeśli Użytkownik chce wylogować się z określonego produktu lub usługi, może to zrobić poprzez czynności opisane poniżej.

  Otwórz Hammer W+ i przejdź do zakładki "Moje", potem wejdź w zakładkę "Konto i bezpieczeństwo", a następnie kliknij "Wyloguj" oraz „Potwierdź” na następnym ekranie w celu sunięcia Twojego konta. Dla ochrony Użytkownika, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją na stronie anulowania konta, aby zakończyć usuwanie. Zrealizujemy żądanie usunięcia onta w terminie wskazanym na stronie, który na ogół nie przekracza 15 dni wymaganych przez prawo. Użytkownik powinien zachować należytą ostrożność przy usuwaniu swojego konta, onieważ proces ten uniemożliwi Użytkownikowi na korzystanie z naszych produktów i usług z dotychczasowym kontem. Możemy podjąć decyzję o realizację żądania Użytkownika o nulowanie w kontekście korzystania przez Użytkownika z produktów i usług w celu ochrony jego praw lub praw innych osób.

7. Strony internetowe i usługi osób trzecich

Nasza polityka prywatności nie ma zastosowania do produktów lub usług świadczonych przez osoby trzecie. W zależności od produktów lub usług aplikacji Hammer W+, z których orzysta Użytkownik, co może obejmować produkty lub usługi stron trzecich, obejmujące ustawienia inteligentnego urządzenia do noszenia i inne rodzaje. Podczas korzystania z tych produktów ub usług mogą również gromadzić informacje o Użytkowniku. Dlatego zdecydowanie zalecamy, aby Użytkownik poświęcił czas na zapoznanie się z polityką prywatności strony trzeciej, tak jak naszą polityką. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, jak strony trzecie wykorzystują dane osobowe, które zbierają od Użytkownika i nie możemy kontrolować ich wykorzystania. Nasza polityka prywatności nie ma zastosowania do innych stron internetowych, do których prowadzą linki z naszego serwisu.

Poniżej przedstawiono przykłady warunków i polityki prywatności stron trzecich, które mają zastosowanie podczas korzystania z konkretnych produktów lub usług wymienionych powyżej:

Dostawca usług pozycjonowania:
- Polityka prywatności firmy AutoNavi:http://cache.amap.com/h5/h5/publish/238/index.html

Dostawca usług logowania stron trzecich:
- Zasady ochrony prywatności dla WeChat: https://weixin.qq.com/cgibin/readtemplate?lang=zh_CN&t=weixin_agreement&s=privacy

- Polityka prywatności firmy QQ:https://ti.qq.com/agreement/privateProtocal.html

- Link do polityki prywatności Umeng SDK:https://www.umeng.com/page/policy

Informacja dla użytkowników iOS:
Nie będziemy zbierać i przechowywać w żadnej formie żadnych danych z Twojego zestawu HealthKit ani sprzedawać ich reklamodawcom lub innym operatorom.

8. Sposób aktualizacji niniejszej polityki

Będziemy okresowo przeglądać politykę prywatności w oparciu o zmiany w biznesie i technologii, i możemy zaktualizować tę politykę prywatności. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w iniejszej polityce prywatności, powiadomimy Użytkownika poprzez wyskakujące powiadomienia w aplikacji, aby mógł zrozumieć, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Takie miany w polityce prywatności będą obowiązywać od zaktualizowanej daty powiadomienia. Zalecamy regularne przeglądanie polityki prywatności w aplikacji w celu uzyskania najnowszych nformacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. Dalsze korzystanie z produktu, telefonu komórkowego i/lub usług na jakimkolwiek innym urządzeniu będzie uznane za kceptację zaktualizowanej polityki prywatności. Gdy będziemy zbierać od Użytkowników więcej danych osobowych lub gdy będziemy wykorzystywać lub ujawniać te dane osobowe w nowym elu, ponownie zapytamy o zgodę Użytkowników.